ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านโง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
22
11
33
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
52
54
106
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
26
18
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
83
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...