ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
206
209
415
10
ม.2
190
193
383
10
ม.3
218
224
442
10
รวมมัธยมต้น
614
626
1,240
30
ม.4
245
305
550
14
ม.5
227
264
491
14
ม.6
235
265
500
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
707
834
1,541
40
รวมทั้งหมด
1,321
1,460
2,781
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...