ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
176
304
480
13
ม.2
152
345
497
13
ม.3
165
337
502
12
รวมมัธยมต้น
493
986
1,479
38
ม.4
165
372
537
14
ม.5
176
358
534
14
ม.6
136
351
487
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
477
1,081
1,558
41
รวมทั้งหมด
970
2,067
3,037
79
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...