ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางจานวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
11
25
2
ม.2
12
9
21
2
ม.3
11
17
28
2
รวมมัธยมต้น
37
37
74
6
ม.4
11
5
16
2
ม.5
5
4
9
2
ม.6
4
4
8
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
13
33
6
รวมทั้งหมด
57
50
107
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...