ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
171
173
344
10
ม.2
220
160
380
10
ม.3
126
174
300
8
รวมมัธยมต้น
517
507
1,024
28
ม.4
91
87
178
5
ม.5
82
101
183
6
ม.6
58
79
137
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
231
267
498
17
รวมทั้งหมด
748
774
1,522
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...