ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคงคาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
217
225
442
10
ม.2
200
188
388
10
ม.3
255
221
476
10
รวมมัธยมต้น
672
634
1,306
30
ม.4
106
201
307
8
ม.5
113
186
299
8
ม.6
110
189
299
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
329
576
905
24
รวมทั้งหมด
1,001
1,210
2,211
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...