ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนยางวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
7
3
10
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
4
12
16
1
รวมมัธยมต้น
23
20
43
3
ม.4
13
10
23
2
ม.5
12
5
17
2
ม.6
4
1
5
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
16
45
6
รวมทั้งหมด
52
36
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...