ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
99
69
168
5
ม.2
96
73
169
5
ม.3
97
78
175
5
รวมมัธยมต้น
292
220
512
15
ม.4
42
51
93
3
ม.5
32
50
82
3
ม.6
8
22
30
2
ปวช.1
1
8
9
1
ปวช.2
0
10
10
1
ปวช.3
1
13
14
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
84
154
238
11
รวมทั้งหมด
376
374
750
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...