ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
35
82
2
ม.2
33
29
62
2
ม.3
30
36
66
2
รวมมัธยมต้น
110
100
210
6
ม.4
20
21
41
3
ม.5
15
17
32
3
ม.6
9
11
20
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
49
93
9
รวมทั้งหมด
154
149
303
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...