ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
26
58
2
ม.2
32
38
70
2
ม.3
26
28
54
2
รวมมัธยมต้น
90
92
182
6
ม.4
16
20
36
3
ม.5
9
13
22
3
ม.6
8
7
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
40
73
8
รวมทั้งหมด
123
132
255
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...