ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
61
117
3
ม.2
71
66
137
4
ม.3
60
59
119
4
รวมมัธยมต้น
187
186
373
11
ม.4
29
34
63
2
ม.5
18
37
55
2
ม.6
17
44
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
64
115
179
6
รวมทั้งหมด
251
301
552
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...