ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
91
83
174
5
ม.2
84
79
163
5
ม.3
68
62
130
5
รวมมัธยมต้น
243
224
467
15
ม.4
85
87
172
5
ม.5
61
65
126
5
ม.6
59
66
125
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
205
218
423
15
รวมทั้งหมด
448
442
890
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...