ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
25
58
2
ม.2
36
29
65
2
ม.3
49
21
70
2
รวมมัธยมต้น
118
75
193
6
ม.4
29
22
51
2
ม.5
30
12
42
2
ม.6
28
9
37
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
43
130
6
รวมทั้งหมด
205
118
323
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...