ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
29
68
2
ม.2
29
23
52
2
ม.3
29
32
61
2
รวมมัธยมต้น
97
84
181
6
ม.4
12
22
34
1
ม.5
16
20
36
1
ม.6
16
10
26
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
52
96
3
รวมทั้งหมด
141
136
277
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...