ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่ายางวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
99
84
183
5
ม.2
76
78
154
5
ม.3
100
85
185
5
รวมมัธยมต้น
275
247
522
15
ม.4
32
61
93
3
ม.5
38
50
88
3
ม.6
36
33
69
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
144
250
9
รวมทั้งหมด
381
391
772
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...