ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองจอกวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
16
51
2
ม.2
30
22
52
2
ม.3
11
18
29
1
รวมมัธยมต้น
76
56
132
5
ม.4
12
10
22
2
ม.5
12
3
15
2
ม.6
14
13
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
26
64
6
รวมทั้งหมด
114
82
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...