ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
37
87
3
ม.2
37
39
76
3
ม.3
29
37
66
3
รวมมัธยมต้น
116
113
229
9
ม.4
33
11
44
2
ม.5
20
15
35
2
ม.6
8
17
25
2
ปวช.1
0
17
17
1
ปวช.2
1
6
7
1
ปวช.3
0
5
5
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
71
133
9
รวมทั้งหมด
178
184
362
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...