ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
121
127
248
7
ม.2
135
126
261
7
ม.3
106
114
220
6
รวมมัธยมต้น
362
367
729
20
ม.4
86
103
189
5
ม.5
71
91
162
4
ม.6
66
88
154
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
223
282
505
14
รวมทั้งหมด
585
649
1,234
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...