ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
50
118
3
ม.2
53
60
113
3
ม.3
70
48
118
3
รวมมัธยมต้น
191
158
349
9
ม.4
42
24
66
2
ม.5
23
38
61
2
ม.6
24
34
58
2
ปวช.1
15
14
29
1
ปวช.2
3
8
11
1
ปวช.3
8
9
17
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
115
127
242
9
รวมทั้งหมด
306
285
591
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...