ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
58
121
3
ม.2
68
47
115
3
ม.3
60
61
121
3
รวมมัธยมต้น
191
166
357
9
ม.4
32
28
60
2
ม.5
39
26
65
2
ม.6
22
34
56
2
ปวช.1
8
16
24
1
ปวช.2
8
13
21
1
ปวช.3
5
8
13
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
114
125
239
9
รวมทั้งหมด
305
291
596
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...