ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
23
52
2
ม.2
29
10
39
2
ม.3
30
12
42
2
รวมมัธยมต้น
88
45
133
6
ม.4
16
12
28
2
ม.5
12
12
24
2
ม.6
8
12
20
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
36
72
6
รวมทั้งหมด
124
81
205
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...