ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
9
36
2
ม.2
33
11
44
2
ม.3
21
17
38
2
รวมมัธยมต้น
81
37
118
6
ม.4
14
18
32
3
ม.5
9
15
24
2
ม.6
17
16
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
49
89
7
รวมทั้งหมด
121
86
207
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...