ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
8
16
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
22
17
39
3
ม.4
3
5
8
1
ม.5
2
3
5
1
ม.6
1
3
4
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6
11
17
3
รวมทั้งหมด
28
28
56
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...