ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
63
131
4
ม.2
67
65
132
4
ม.3
44
52
96
3
รวมมัธยมต้น
179
180
359
11
ม.4
32
61
93
3
ม.5
39
51
90
3
ม.6
29
39
68
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
100
151
251
9
รวมทั้งหมด
279
331
610
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...