ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
48
119
4
ม.2
69
84
153
4
ม.3
45
46
91
3
รวมมัธยมต้น
185
178
363
11
ม.4
27
51
78
2
ม.5
42
66
108
2
ม.6
28
33
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
97
150
247
6
รวมทั้งหมด
282
328
610
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...