ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
16
7
23
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
35
39
74
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
2
7
9
1
รวมมัธยมต้น
12
18
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
64
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...