ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
4
11
15
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
10
2
12
1
รวมประถม
48
39
87
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
6
11
17
1
ม.3
2
5
7
1
รวมมัธยมต้น
14
21
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
71
137
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...