ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโหรง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
15
11
26
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
40
27
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
38
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...