ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหมู ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
10
8
18
3
ป.1
5
9
14
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
29
18
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
26
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...