ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรวมไทย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
20
22
42
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
4
14
18
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
65
66
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
88
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...