ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
5
14
19
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
56
43
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
58
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...