ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
9
15
24
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
33
31
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
46
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...