ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่บน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
16
6
22
1
รวม อบ.
31
15
46
3
ป.1
8
17
25
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
46
47
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
62
139
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...