ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเกด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
17
25
42
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
42
46
88
6
ม.1
17
17
34
1
ม.2
29
13
42
1
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
57
42
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
113
229
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...