ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกุยบุรี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
19
28
47
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
11
16
27
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
13
3
16
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
81
67
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
95
195
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...