ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
26
49
2
อบ.2
21
22
43
2
อบ.3
27
36
63
3
รวม อบ.
71
84
155
7
ป.1
32
28
60
3
ป.2
38
32
70
3
ป.3
58
40
98
3
ป.4
40
44
84
3
ป.5
54
48
102
3
ป.6
32
46
78
3
รวมประถม
254
238
492
18
ม.1
38
25
63
2
ม.2
38
22
60
2
ม.3
33
31
64
3
รวมมัธยมต้น
109
78
187
7
ม.4
14
15
29
1
ม.5
10
14
24
2
ม.6
11
21
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
50
85
5
รวมทั้งหมด
469
450
919
37
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...