ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
10
19
29
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
4
12
16
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
30
46
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
65
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...