ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากเหมือง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
10
33
1
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
45
30
75
3
ป.1
18
12
30
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
55
60
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
90
190
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...