ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
6
18
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
18
13
31
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
37
35
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
48
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...