ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยายหนู ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
6
17
2
ป.1
10
2
12
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
50
35
85
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
2
0
2
1
รวมมัธยมต้น
15
6
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
47
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...