ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
12
2
14
1
รวม อบ.
25
11
36
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
7
14
21
1
ป.6
6
17
23
1
รวมประถม
39
60
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
71
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...