ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
9
2
11
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
17
17
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
19
45
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...