ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
59
47
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
64
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...