ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหอย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
15
22
37
1
ป.2
20
13
33
1
ป.3
21
16
37
1
ป.4
24
20
44
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
107
95
202
6
ม.1
26
17
43
1
ม.2
21
13
34
1
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
64
42
106
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
159
348
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...