ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
31
32
63
3
ป.1
20
20
40
1
ป.2
19
24
43
1
ป.3
20
14
34
1
ป.4
18
13
31
1
ป.5
21
19
40
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
117
104
221
6
ม.1
18
18
36
1
ม.2
27
18
45
1
ม.3
23
19
42
1
รวมมัธยมต้น
68
55
123
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
191
407
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...