ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
9
21
1
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
29
28
57
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
19
16
35
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
9
24
33
1
รวมประถม
76
78
154
6
ม.1
27
23
50
2
ม.2
31
19
50
2
ม.3
14
20
34
2
รวมมัธยมต้น
72
62
134
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
168
345
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...