ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
23
15
38
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
2
9
11
1
ป.3
17
12
29
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
81
73
154
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
88
192
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...