ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
7
9
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
14
16
30
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
37
35
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
51
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...