ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
11
10
21
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
27
35
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
45
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...