ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
11
26
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
22
21
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
32
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...