ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
22
41
2
อบ.3
22
23
45
2
รวม อบ.
41
45
86
4
ป.1
30
36
66
2
ป.2
30
15
45
2
ป.3
26
26
52
2
ป.4
26
22
48
2
ป.5
34
29
63
2
ป.6
29
19
48
2
รวมประถม
175
147
322
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
192
408
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...