ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
17
11
28
1
รวม อบ.
26
17
43
2
ป.1
7
14
21
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
71
75
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
92
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...