ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
47
24
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
38
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...